preklady Banská Bystrica 👉preklady v Banskej Bystrici 👉prekladatelia v Banskej Bystrici 👉expresné preklady 👉prekladateľský blog 💎ANGLINO.EU
spoľahlivé preklady v Banskej Bystrici - anglický a nemecký jazyk 📘prekladateľská prax v Banskej Bystrici
0948 117 111
📧 fluency@fluency.sk
PON - PIA 9:00 - 17:00

Preklad kúpnej zmluvy - Banská Bystrica

V tomto blogu si povieme o tom, ktoré aspekty prekladu kúpnej zmluvy sú kľúčové.

Prečítajte si viac o náležitostiach prekladu kúpnej zmluvy, právnych termínoch, právnych skratkách, využití latinského jazyka a problematiky kvalitného prekladu kúpnej zmluvy z/do anglického alebo z/do nemeckého jazyka.

Identifikácia cieľového právneho systému

Ešte pred samotným prekladom právneho textu kúpnej zmluvy, pokiaľ ide o preklad do cudzieho cieľového jazyka, by sa Vás mal kvalitný prekladateľ opýtať, aká je cieľová krajina Vášho prekladu, resp. do akej krajiny sa chystáte právny preklad predložiť.
Toto platí najmä pri prekladoch kúpnej zmluvy do anglického jazyka, vzhľadom na fakt, že právne systémy USA, Veľkej Británie ale aj Austrálie, Nového Zélandu či iných krajín anglofónneho sveta môžu vykazovať rozdiely v identifikácii rámcový zmluvných prekladových termínov. Obdobná otázka je vhodná rovnako pri preklade kúpnej zmluvy do nemeckého jazyka, keďže napr. aj pri nemeckom spolkovom právnom systéme a rakúskych prípadne švajčiarských právnych predpisoch sa vyskytujú odchylky alebo, ak chceme, menšie či väčšie lingvistické diskrepancie (rozpory).

Preklad kúpnej zmluvy - je vhodnejší odborný alebo úradný preklad?

V prípade, že sa chystáte preklad kúpnej zmluvy použiť napr. na účely založenia pracovno-právneho vzťahu medzi fyzickou osobou a právnickou osobou, prípadne medzi právnickými osobami navzájom a eventuálne tiež medzi fyzickými osobami navzájom alebo na iný, štandardný pracovný účel, postačí Vám aj preklad odborný (firemný), ktorý sa textom a obsahom nijako nelíši od úradného prekladu.
Pokiaľ potrebujete použiť preklad kúpnej zmluvy výhradne na účely úradné, v rámci komunikácie s (najmä) úradmi alebo súdmi Slovenskej Republiky, odporúčame Vám úradný preklad právneho dokumentu, opatrený apostilou a okrúhlou pečiatkou.

Právne preklady - kúpna zmluva: stručný výber často používaných právnych termínov

právny termín - preklad
🇸🇰 kupujúci🇺🇸 buyer
🇸🇰 predávajúci🇺🇸 seller
🇸🇰 predmet zmluvy🇺🇸 subject-matter of the contract
🇸🇰 zbierka zákonov🇺🇸 coll.
🇸🇰 kúpna zmluva🇺🇸 purchase contract
🇸🇰 dodatok🇺🇸 appendix
🇸🇰 paragraf🇺🇸 paragraph
🇸🇰 zmluvné podmienky🇺🇸 terms & conditions
🇸🇰 exemplár🇺🇸 copy
🇸🇰 IČO🇺🇸 company no.,company ID
🇸🇰 IČ DPH🇺🇸 VAT ID
🇸🇰 kúpna cena🇺🇸 purchase price
🇸🇰 zľava🇺🇸 discount
🇸🇰 množstvo🇺🇸 amount
🇸🇰 splatnosť🇺🇸 due
🇸🇰 registrovaný/vedený v🇺🇸 incorporated in
🇸🇰 rodné číslo🇺🇸 personal identification number (PIN)
🇸🇰 sídlo firmy🇺🇸 registered seat
🇸🇰 be held liable🇺🇸 zaviazať sa k
🇸🇰 byť povinný🇺🇸 shall undertake to
🇸🇰 zmluvná strana🇺🇸 contracting party, contractor
Pokiaľ sa chcete učiť ďalšie slovíčka z pracovno-právnej oblasti a navyše interaktívnou formou, odporúčame Vám skúsiť našu firemnú výukovú aplikáciu ANGLINO.EU Prajeme Vám príjemné učenie sa :)

Kvalitný preklad - kúpna zmluva

Kvalitne vypracovaný preklad kúpnej zmluvy si vyžaduje nadštandardný level prekladateľskej precíznosti a atribútov aj nad rámec VŠ prekladateľského vzdelania. Určite sa jedná svojou povahou o podrobnejší, spletitý a náročný typ prekladu. Odporúčame preto klientom dobre zvážiť výber prekladateľa pre ich rámcový zmluvný dokument. Ideálne je vybrať si prekladateľa, ktorý sa špecializuje na dané preklady z oblasti práva - tzv. Legal Translation.
My vo FLUENCY sa okrem medicínskych prekladov a prekladov ekonomickej povahy zameriavame práve na texty aj z oblasti práva. Máme za sebou stovky prekladov z právneho prostredia a pravidelne prekladáme pre zákazníkov taktiež právne kúpne zmluvy rôzneho druhu a rozsahu.